دکتر ربیعی پس از دیدار با شهردار خبر داد

تشکیل 6 کمیته مشترک میان وزارت کار و شهرداری تهران

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دیدار با شهردار تهران از ایجاد فضای اشتغال و مهارت آموزی با همکاری سازمان فنی و حرفه ای و شهرداری خبر داد.

تامین 24 / دکتر ربیعی درباره جزییات دیدار با شهردار تهران گفت: سازمان فنی و حرفه ای با همکاری صندوف و شهرداری برای دادن صلاحیت حرفه ای، ساماندهی  و ایجاد اطمینان بخشی به مردم برای دریافت خدمات وارد کار می شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با شهردار تهران و معاونانشان و معاونان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  جلسه ای را برگزار کردیم و تصمیم گرفتیم که به صورت ماهانه این جلسات را ادامه بدهیم و 6 کمیته زیر مجموعه آن برای حل مسائل تهران تشکیل بدهیم و من امیدوارم با توجه به اینکه شهر تهران حالت الگو برای سایر شهرها و کلانشهرهای دیگر هم دارد بتوانیم این رابه صورت الگو را در کلانشهرهای دیگر بین وزارتخانه و شهرداری های دیگر هم اجرا بکنیم. 

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، وی گفت: از مهمترین بحث هایی که ما امروز انجام دادیم، ایجاد فضای اشتغال با همکاری سازمان فنی و حرفه ای و شهرداری است. حتی برای آموزش کودکان با فضای کار،  پارک هایی ایجاد می شود. همچنین جمعه بازارها و روزبازارها در مراکزی از شهر ساماندهی می شوند و برخی از مشاغل با حمایت شهرداری در این بازارچه های محلی و پارک ها ساماندهی می شود و می توان گفت صنوف نوینی در تهران ایجاد خواهد شد.

ایمنی شهر تهران از لحاظ ایمنی کار و بهداشت محیط کار  

دکتر ربیعی گفت: تهران پر از صنوف است و صنوفی مثل ساختمان پلاسکو در تهران زیاد داریم. از این رو، همکاری هایی که بین ما، شهرداری های تهران و آتش نشانی در خصوص ایمنی کار باید صورت بگیرد یکی از موضوعات در این جلسه بود.

وی افزود: بحث دیگر ما در مورد تکدی گری  معتادان متجاهر بود. به هر حال این موضوع موضوعی است که در تمام کلانشهر های دنیا به عنوان مساله وجود دارد.

ما ساخت پناهگاه ها را مطرح کردیم که پناهگاه های مشترک ایجاد بکنیم تا بخشی از کارتن خواب ها بتوانند آنجا شب بخوابند. 

دکتر ربیعی با اشاره به دیگر تصمیمات نشست مشترک با شهردار تهران گفت: یک تصمیم مهم ما در این زمینه بود که الان بچه هایی که جمع آوری می شوند بار اول به والدیدشان اخطار داده می شود که اگر بدون والدین باشند از بچه ها نگهداری می کنیم.

برای بار سوم با قوه قضائیه هماهنگ شده که اینها با حکم قضایی از خانواده جدا می شوند و برای مدت طولانی تری توسط ما نگهداری خواهند شد تا از تکرار سوء استفاده از آنها کاسته شود. 

وی تصریح کرد: بحث دیگر ما اشتغال در تهران بود. متکدی ها و کودکان از چهارراه ها باید جمع آوری بشوند، اما سایر افرادی که کار می کنند را با لباس مشترک و در قالب تعاونی ها  ساماندهی خواهیم کرد.  

 زنان سرپرست خانوار و  ظرفیت های شهرداری 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در این نشست به استفاده از پارک ها و مناطق در اختیار دولت و شهرداری اشاره شد که به طور دقیق شناسایی شوند. همچنین ما بحث راه اندازی از شنبه بازار ها تا جمعه بازار ها را برای فروش کالاهای خانگی یا کالاهایی که در کارگاه های کوچک تولید می شوند را هم با هم دنبال کردیم. 

ایجاد پارک هایی برای آشنایی کودکان با اشتغال بحث دیگر ما بود که این تجربه در تمام دنیا هم بوده، که با همکاری سازمان فنی و حرفه ای و شهرداری تهران و آموزش و پرورش پارک های آشنایی با اشتغال ایجاد شود.

وی افزود: گسترش تامین اجتماعی در حاشیه تهران یکی دیگر از بحث های ما بود که بتوانیم درمان را در حاشیه تهران گسترش بدهیم. همچنین با توجه به سرای محله های که وجود دارد به عنوان کانون های مدیریت محلی،حتی آموزش فنی و حرفه ای هم در آن استقرار پیدا کند.

وی افزود: بحث دیگر خدمات عمومی در تهران بود که این خدمات فاقد استاندارد است . خیلی از مردم بارها برای خراب شدن وسایل گرمایش و سرمایش منزل شان افرادی را می آورند و مسئله حل نمی شود، سازمان فنی و حرفه ای با همکاری صنوف و شهرداری برای دادن صلاحیت حرفه ای به این افراد و ساماندهی آنها و ایجاد اطمینان بخشی به مردم برای دریافت خدمات وارد کار می شود.

دکتر ربیعی گفت: معتقدیم که حقوق سالمندان و حقوق معلولان در تهران مراعات نمی شود. در این خصوص نیز بحث کردیم.

شهردار تهران نیز در این جلسه با ارائه پیشنهادی مبنی بر تشکیل شورایی متشکل از اعضای دو ارگان شهرداری و وزارت کار گفت: تشکیل شورای مشترک مشتمل بر چندین کارگروه در کنار مشخص کردن موارد دارای اولویت و فوریت و ارجاع موضوعات و مشکلات شهر به این شورا می تواند به هم افزایی هرچه بیشتر بیافزاید و  منجر به تصمیم گیری های بهتری شود.

دکتر محمدعلی نجفی افزود: پیشنهاد من این است که نام شورای هماهنگی برنامه ها و فعالیت های اجتماعی شهرداری و وزارت تعاون برای این کمیته همکاری برگزینیم و اولین گزارش شورا یک ماه بعد ارائه شود.
 
دکتر سید تقی نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز در این جلسه با بیان اینکه در شهر تهران حدود ٦ میلیون نفر تحت پوشش تامین اجتماعی هستند و یک میلیون و ٥٠٠ هزار نفر مستمری بگیر این سازمان هستند، گفت: ٧٥ درصد شهروندان تهرانی تحت پوشش تامین اجتماعی قرار دارند و از خدمات این سازمان استفاده می کنند.

ارسال نظر

captcha