به کلیه شرکت های داروئی

ممنوعیت تجویز داروهای خارج از فهرست داروهای ایران

معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو ممنوعیت تجویز داروهای خارج از فهرست داروهای ایران را صادر کرد.

تامین 24 / با توجه به ابلاغ قانون برنامه ششم توسعه و مفاد بند پ ماده ۷۲ قانون فوق الذکر مبنی بر ممنوعیت تجویز داروهای خارج از فهرست داروهای ایران، ضابطه شماره ۶۶۵/۹۴۰۸۹ مورخ ۲۸/۹/۹۵ این سازمان تحت عنوان ضابطه صدور پروانه برای تولید داروهای خارج از فهرست داروهای ایران ملغی می گردد.

به گزارش پایگاه خبری سازمان غذا ودارو، لازم به ذکر است شرکت های متقاضی تولید داروهای جدید می توانند درخواست خود را برای اضافه شدن داروهای جدید به دبیرخانه شورای بررسی و تدوین داروهای ایران ارسال کنند.


ارسال نظر

captcha