مدیرکل بازرسی کار در خراسان جنوبی عنوان کرد

سامانه جامع معاونت روابط کار، پل ارتباطی بین مسئولان ایمنی

سومین گردهمایی مسئولان ایمنی و اعضای کمیته های فنی و بهداشت کار خراسان جنوبی با حضور معاون روابط کار و مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

تامین 24 این گردهمایی به منظور توانمندسازی مسئولین ایمنی و افزایش دانش و مهارت های آنان، ارتقای فرهنگ ایمنی و در راستای کنترل و پیشگری از حوادث در کارگاه ها و همچنین تقدیر از  مسئولان ایمنی برتر استان، برگزار شد.

دکتر مظفری مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صیانت از نیروی کار را رسالت اصلی وزارت متبوع خواند و گفت: آنچه در سطح بین المللی به عنوان ارتقای شاخص های ایمنی در کارگاه های جهان مطرح است، تاکید بر اصل تعهد و سه جانبه گرایی بین کارگر، کارفرما و نظام های نظارتی (دولتی) است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، وی افزود: همراهی و همگرایی بین مسئولان ایمنی و کارفرمایان بسیار حائز اهمیت است.

مظفری گفت: ایجاد حساسیت کارفرمایی به عنوان تعهد مدیریتی در ارتقای ایمنی کارگاه ها امروز به عنوان مهمترین رکن در ارتقای ایمنی محیط کار مورد توجه است. کارفرما به عنوان یک عنصر کلیدی در ایجاد شرایط ایمن در محیط کار نقش اساسی ایفا می کند.

مظفری با تاکید بر وظیفه خطیر مسئولان ایمنی در امر حساس سازی گفت: سیاست دولت تدبیر و امید در بحث استقرار مسئولین ایمنی و استفاده از ظرفیت منابع انسانی تشکل های کارگری و کارفرمایی به خوبی توانست کمبود بازرسان کار را جبران کند.

وی مسئولان ایمنی را سفیران ایمنی خواند و افزود: راه اندازی سامانه جامع معاونت روابط کار پل ارتباطی بین مسئولین ایمنی و مجموعه ادارات بازرسی استان ها خواهد شد.

وی از همه مسئولان ایمنی خواست به مصوبات شورای عالی حفاظت فنی به عنوان پارلمان ملی ایمنی کار در کشور توجه ویژه داشته باشند.

شناسایی نقاط ریسک پذیر، توجه به مسائل ایمنی در کارگاه ها، شناسایی و معرفی اولویت های ایمنی و تغییر نگاه به ایمنی از هزینه به سرمایه گذاری و تغییر فرهنگ ایمنی در کارگاه ها از جمله موضوعات مطرح شده توسط مدیر کل بازرسی وزارت متبوع بود.

به منظور قدردانی از زحمت مسئولان ایمنی در راستای نهادینه سازی فرهنگ ایمنی از تلاش های 4 نفر  و همچنین رئیس انجمن صنفی مسئولین ایمنی استان  تقدیر به عمل آمد.

لازم به توضیح است این گردهمایی توسط اداره بازرسی کار اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی و  با مشارکت انجمن صنفی مسئولین ایمنی استان برگزار شد.

همچنین گفتنی است در راستای اجرای مدل خودبازرسی ابلاغی از  اداره کل بازرسی کار وزارت متبوع، آموزش مسئولین ایمنی، توانمندسازی و استقرار آنان در واحدهای مشمول به خصوص کارگاههای پر خطر جزو اولویت های اداره بازرسی کار استان می باشد که  از ابتدای اجرای طرح (دی ماه 94) تا کنون  جهت 294 متقاضی پرونده تشکیل و 235 نفر موفق به گذراندن دوره های آموزشی مرتبط (آموزش عمومی ایمنی و دوره شناسایی خطر و ارزیابی ریسک)  گردیده اند و جهت تمامی این 235 نفر نیز گواهینامه صادر شده است و در حال حاضر در واحد های معرفی شده مشغول بکار هستند.


ارسال نظر

captcha