مدیر درمان تأمین اجتماعی استان لرستان در گفت و گو با « تامین 24» تشریح کرد

گام های بلند درمان تامین اجتماعی در استان لرستان

مدیر درمان استان لرستان در ارزیابی عملکرد 4 ساله سازمان تامین اجتماعی، گفت: به گواه امکانات و تجهیزات و توسعه ای استان و مقایسه آن با سال های قبل ، می توان گفت به اندازه 10 سال قبل پیشرفت داشته ایم.

تامین 24 /دکتر امین بهاروند گفت: طرح تحول سلامت در کشور و مخصوصاً  در استان های محروم منشاء خیر بوده و خیلی از امکانات و تجهیزات پزشکی به این استان ها رسیده و خدمات به قشر ضعیف و آسیب پذیر جامعه بهتر شده است. اما به نظر می رسد، ایراداتی هم به آن وارد است که باید به صورت کارشناسی شده با نگاه به گذشته در مسیر آینده قدم های بهتری برداشته شود.

وی در گفت و گو با تامین 24، در بیان ایرادات  طرح تحول سلامت اظهار کرد: یکی از ایرادات وارده به این طرح، نادیده یا کمرنگ گرفته شدن بحث پیشگیری است. همچنین پیش بینی درست و واقعی از هزینه ها در شروع طرح وجود نداشت. اما مهم ترین نقطه قوت آن در دسترس بودن خدمات پزشکی با حداقل پرداختی از جیب بیماران است.

بهاروند با اشاره به تبعات اجرای  طرح تحول سلامت بر سازمان های بیمه گر گفت: پرداخت هزینه ها از سوی این سازمان ها از جمله سازمان تامین اجتماعی تقریبا نزدیک به دو برابر شده است که  سبب بروز مشکلاتی برای این سازمان از نظر تامین این هزینه ها شده است و به نظر می رسد که اگر فکر اساسی برای  حل این مشکل نشود در آینده سازمان های بیمه گر و از جمله سازمان تامین اجتماعی با مشکلات عدیده ای  برای تامین این هزینه ها روبرو خواهند شد.

مدیر درمان استان لرستان اجرای طرح هتللینگ و حذف دفترچه های درمانی را از اقدامات مهم و اساسی خواند و گفت: این دو مقوله بسیار مهم و اساسی در خدمت رسانی به بیماران، خوشبختانه در استان لرستان انجام شده است، حذف دفترچه در 12 مرکز درمانی در استان انجام شده و قدم بسیار بزرگی برای اجرایی شدن کارت سلامت برداشته شده است. از این طرح هم بیماران و هم پرسنل و هم پزشکان رضایت کامل دارند و مزیت های آن بسیار زیاد است .

وی افزود: طرح ارتقای هتلینگ نیز در هر سه بیمارستان این استان انجام شده و مراحل پایانی آن را طی می کند که خوشبختانه  به بهترین شکل ممکن انجام شده و باعث رضایت بیماران، مراجعان و همچنین همکاران شده است و کیفیت خدمت رسانی به بیماران را ارتقا داده است. تقریبا حدود یکصد میلیارد ریال برای انجام  این دو طرح در استان هزینه شده است.

بهاروند در خصوص وضعیت خدمات درمانی در استان نیز اظهار کرد: نسبت به چهار سال گذشته وضعیت خدمت رسانی بسیار بهتر شده است و خیلی از کمبود ها و مشکلات استان برطرف شده و این سیر صعودی و بهتر شدن ادامه دارد. مهم ترین مشکل استان کمبود پزشک متخصص است که تلاش های زیادی هم شده، اما متأسفانه هنوز به صورت کامل برطرف نشده است.

مدیر درمان استان لرستان در تحلیل عملکرد 4 ساله اخیر سازمان نسبت به دوره های گذشته گفت: به گواه امکانات و تجهیزات و توسعه ای که در استان انجام شده و مقایسه آن با سال های قبل تقریبا می توان گفت، به اندازه 10 سال قبل پیشرفت داشته ایم .

بهاروند مهم ترین مطالبه استان را  برطرف شدن مشکل پزشک متخصص خواند و گفت: امیدوارم با عملی شدن احکام برنامه ششم توسعه که در آن به جذب پزشک متخصص نیز تاکید شده است، وزارت بهداشت از نیروهای فارغ التحصیل و طرحی، سهمیه ای هم برای سازمان تأمین اجتماعی در نظر بگیرد که این مشکل استان ها برطرف شود.


ارسال نظر

captcha