سیاست راهبردی بیمه البرز ، پرداخت به موقع خسارت زیاندیدگان

احمد صفرزاده تاکید کرد تسریع در فرآیند ارائه خدمات بیمه ای اعم انجام ارزیابی ریسک و صدور بیمه نامه و رسیدگی وارزیابی و پرداخت خسارت ها در راس سیاست ها و برنامه های کاری بیمه البرز است و گواه این مدعا، رقم خسارت های پرداختی در سال گذشته و ۵ ماهه ابتدای سال جاری است که حدود ۲۰ درصد این خسارت ها بالای یک میلیارد ریال بوده است.

تامین 24 / وی اعلام کرد که تاکنون خسارت قابل پرداختی در بیمه البرز وجود نداشته است که با اعمال ملاحظاتی پرداخت نشود یا با تاخیر پرداخت شود.


به گزارش پایگاه خبری بیمه البرز، معاون فنی بیمه البرز اعلام کرد که این شرکت در۵ ماهه اول سال جاری، بیش از یک میلیون و۲۵۰ هزارفقره بیمه نامه صادر و ازمحل صدور این بیمه نامه ها، بالغ بر۷ هزار میلیارد ریال حق بیمه تولید کرده است.


وی با بیان این نکته که در این ۵ ماه، بیمه البرز ۱۸۰ هزار فقره پرونده خسارت پرداخت شده نیز داشته است، افزود: در این پرونده ها بیش از چهارهزارو۷۵۰ میلیارد ریال خسارت به بیمه گزاران پرداخت شده است.

به گفته وی، بیمه البرز در این مدت، ۳۰۳ فقره خسارت بالای یک میلیارد ریال راپرداخت کرده که مجموع خسارت پرداختی در این پرونده ها حدود ۹۰۴ میلیارد ریال بوده است.

معاون فنی بیمه البرز درعین حال به عملکرد این شرکت درسال گذشته دربخش تولید حق بیمه و پرداخت خسارت نیزاشاره کرد ویادآور شد: صدورسه میلیون و۱۹۰ هزار فقره بیمه نامه با حق بیمه ای بالغ بر ۱۸ هزار و ۶۳۰ میلیارد ریال وپرداخت ۱۳ هزارو۳۱۴ میلیارد ریال خسارت در ۴۳۵ هزار فقره پرونده که ۴۵۰ فقره آنها به مبلغ دو هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال بالای یک میلیارد ریال بوده، بخشی از عملکرد بیمه البرز در سال ۹۵ است.

وی پیش بینی کرد که بیمه البرز در سال جاری ۲۰هزار میلیارد ریال حق بیمه تولید کند که با توجه به برنامه ریزی های انجام شده، تولید این میزان حق بیمه، قابل تحقق است.

وی درباره خسارت های سنگین پرداخت شده ازسوی بیمه البرز ازابتدای سال ۹۵ تاکنون گفت: پرداخت ۱۰۰ میلیارد ریال خسارت یک محموله دارویی متعلق به شرکت کوبل دارو، پرداخت ۱۸۰ میلیارد ریال خسارت شرکت مدیریت نیروگاه های کشور(مپنا) و پرداخت ۱۷۰ میلیارد ریال خسارت وارده به پروژه چاه های دردست حفاری درمناطق پارس جنوبی ازجمله این خسارت ها بوده ضمن این که سهم بیمه البرز در خسارت چهار هزار میلیارد ریالی آتش سوزی پتروشیمی بوعلی به راهبری بیمه ایران نیز ۳۱۰ میلیارد ریال بوده است که پرداخت شده است . 

صفرزاده، نسبت خسارت بیمه البرز را در سال گذشته را ۷۱ درصد خواند و اظهار داشت: سرعت در رسیدگی به پرونده های خسارت و پرداخت خسارت درکوتاه ترین زمان ممکن و همچنین افزایش شفافیت در حساب ها، ازشاخصه های مهم این شرکت است.

وی بیمه البرز رابا سرمایه چهارهزارمیلیارد ریالی دارای بالاترین سرمایه دربین شرکت های بیمه خصوصی دانست و گفت: این شرکت در سطح یک توانگری مالی قرار دارد و مقام نخست کاربرد فناوری را دربین شرکت های بیمه به خود اختصاص داده ضمن این که از لحاظ ظرفیت نگهداری در بین شرکت های بیمه خصوصی، با حدود دوهزار و۸۰۰ میلیارد ریال ظرفیت نگهداری، در رتبه دوم قراردارد.

معاون فنی بیمه البرز، کسب رتبه نخست شفافیت گزارشگری مالی را در بین شرکت های بیمه به انتخاب بیمه مرکزی از دیگر موفقیت های این شرکت خواند .

وی درباره پوشش بیمه ای بانک ملی گفت: این پوشش بیمه ای شامل پوشش درمان بیمارستانی کارکنان و بیمه مرهونات این بانک بزرگ دولتی است که باهمکاری خوب فی مابین بیمه البرز وبانک ملی برای چهارمین سال پیاپی با موفقیت اجرا می گردد.

صفرزاده درباره ارائه نرخ های غیرفنی در صنعت بیمه اظهار نظر کرد و گفت: آزادسازی تعرفه ها ماهیتاً تفکر خوبی بود که البته با یک تعجیل صورت گرفت و با توجه به این که با ایجاد شرکت های بیمه خصوصی درصنعت بیمه همزمان شد، نتوانست آن گونه که باید، اثرات مثبت خود را نشان دهد.

وی در توضیح این موضوع اظهارداشت: با آزادسازی تعرفه ها، شرکت های بیمه برای گرفتن سهم خود از کیک صنعت بیمه، در تعامل با بیمه گزاران، وارد یک رقابت غیرفنی بدون رعایت محاسبات فنی و بیمه گری شدند که تبعات آن در کوتاه مدت برای شرکت های بیمه و دربلندمدت برای بیمه گزاران ناخوشایند است.

معاون فنی بیمه البرز خاطرنشان کرد: به تبع ارائه نرخ های غیرفنی، شرکت ها در عملیات بیمه گری دچار زیان شده و درایفای تعهدات خود با موانع ومشکلات اساسی مواجه می شوند و بیمه گزاران هم دربلندمدت در دریافت خدمات و خسارات خود به مشکل برخواهند خورد.

وی تاکید کرد: در یک بازار حرفه ای و بالغ، حق بیمه باید متناسب با درجه و دامنه ریسک تعیین شود و خسارت هم با توجه به مبانی و شرایط بیمه نامه ها باید پرداخت شود بنابراین در بازار رقابتی با رویکرد حرفه ای، شاخص و معیار انتخاب بیمه گر از جانب بیمه گزاران، کیفیت خدمات بیمه ای است نه اینکه با ارائه نرخ های غیرحرفه ای شالوده و اساس ساختار صنعت بیمه و پایداری فعالیت موسسه بیمه دچار تزلزل و سستی شود. 

صفرزاده گفت: آزادسازی تعرفه ها، یک الزام و ضرورت برای توسعه صنعت بیمه بود اما اگر در یک بازه زمانی ۵ تا ۱۰ ساله به صورت رشته ای اتفاق می افتاد نتایج بهتری را در پی می داشت.

وی ادامه داد: البته با توجه به سیاست های بیمه مرکزی در بخش نظارت مالی و کنترل بر رعایت شورای عالی بیمه مثلا به موجب آیین نامه ۷۶ مبنی بر این که شرکت های بیمه باید در بیمه نامه های با سرمایه بالا، قبل از صدور، نرخ و شرایط را به تایید بیمه مرکزی برسانند، یا الزامات مرتبط با آیین نامه های توانگری مالی ، نحوه منظور نمودن ذخایر ، احراز صلاحیت های فنی و ... انتظارمی رود که صنعت بیمه همگام با توسعه اقتصادی کشور، رو به توسعه باشد. 

معاون فنی بیمه البرز در ارتباط با ترکیب پورتفوی صنعت بیمه اظهار داشت: حدود۷۰ درصد پورتفوی صنعت بیمه متعلق به دو رشته بیمه شخص ثالث خودرو و حوادث راننده با سهم ۴۵ درصدی و بیمه درمان با سهم ۲۵ درصدی است درحالی که این دو رشته زیان ده بوده و بیشترین سهم از خسارت های پرداختی صنعت بیمه را به خود اختصاص داده اند.

وی میزان حق بیمه تولیدی صنعت بیمه را در سال گذشته حدود ۲۸۰ هزار میلیارد ریال ذکر کرد و اظهار داشت: ۴۵ درصد این مبلغ از فروش بیمه نامه های شخص ثالث و حوادث راننده به دست آمده است، رشته ای که ازلحاظ ماهیت، یک رشته اجباری است که ارزیابی ریسک و گرفتن حق بیمه فنی متناسب با ریسک و همچنین ارزیابی خسارت در آن، عملا از اختیار بیمه گران خارج است. به عبارت دیگر حق بیمه را مصوبه هیات وزیران با توجه به مصلحت اندیشی های اجتماعی و ملاحظات برای تامین حقوق زیاندیدگان بیمه و دیه را هم محاکم قضایی تعیین می کنند.

صفرزاده تصریح کرد: درحالی که ۴۵ درصد حق بیمه تولیدی صنعت بیمه متعلق به بیمه شخص ثالث و حوادث راننده و ۲۵ درصد حق بیمه مختص به رشته درمان است، سهم این دو رشته از خسارت های پرداختی به ترتیب ۴۸ درصد و ۳۰ درصد است.

وی درعین حال، رشته های بیمه مهندسی، انرژی، باربری و آتش سوزی را نسبت به دو رشته ثالث خودرو و درمان از جمله رشته های با بازده مثبت صنعت بیمه عنوان کرد .

به گفته معاون فنی بیمه البرز، برای هواپیما سه ریسک تحت پوشش قرارمی گیرد که شامل بدنه، حوادث سرنشین و خدمه ومسوولیت هواپیما در قبال اشخاص ثالث است که ویژگی و ماهیت ریسک این رشته از تواتر کم و شدت بالا برخوردار است به عبارتی، وقوع خسارت و حادثه در این رشته و همچنین رشته هایی نظیر بیمه های انرژی و بیمه پروژه های نفت و گاز یا حوادثی مانند زلزله، سیل، طوفان در خطرات تبعی بیمه های آتش سوزی با تعداد کم محتمل بوده لیکن درصورت وقوع ازحجم خسارت بالایی برخوردار است.


ارسال نظر

captcha