رکورد جدید فولاد مبارکه در ماه های اخیر

محمدرضا بنائیان از تولید ۱۱۶ ذوب با تناژ ۲۱ هزار و ۳۱۵ تن فولاد مذاب و تولید ۲۰هزار و ۷۴۶ تن تختال در 6 شهریور سال جاری خبر داد و گفت: دو عامل موثر بر کسب این رکورد، افزایش بهره وری و استفادۀ بهینه از تجهیزات است،به طور قطع رکوردهای کسب شده از آغاز سال جاری تاکنون، راه را در دستیابی به اهداف سالانه هموارتر خواهد ساخت.

تامین 24 / محمدرضا بنائیان از تولید ۱۱۶ ذوب با تناژ ۲۱ هزار و ۳۱۵ تن فولاد مذاب و تولید ۲۰هزار و ۷۴۶ تن تختال در 6 شهریور سال جاری خبر داد و گفت: دو عامل موثر بر کسب این رکورد، افزایش بهره وری و استفادۀ بهینه از تجهیزات است،به طور قطع رکوردهای کسب شده از آغاز سال جاری تاکنون، راه را در دستیابی به اهداف سالانه هموارتر خواهد ساخت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)،وی رکورد قبلی تولید روزانه در کوره های قوس الکتریکی را مربوط به ۱۹ اردیبهشت سال جاری و به میزان ۱۱۵ ذوب در کوره های قوس الکتریکی و تولید ۲۰هزار و ۵۳۲ تن تختال در ماشین های ریخته گری اعلام کرد.

بنائیان به سایر عوامل تأثیرگذار در ثبت این رکورد اشاره کرد و گفت: همکاری ناحیۀ آهن سازی، تخلیۀ مناسب ذوب در کوره های قوس الکتریکی بافاصله زمانی۹۹ دقیقه، آماده به کار بودن جرثقیل ها برای انتقال ذوب، آماده به کار بودن ماشین های ریخته گری، متوسط عرض مناسب اعلام شده از طرف قسمت برنامه ریزی، آماده سازی مناسب ذوب (ازنظر زمان، دما و آنالیز) و ارسال به ریخته گری از دیگر دلایل دستیابی به این رکورد بوده است.


ارسال نظر

captcha