هشتمین جلسه شورای آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد

هشتمین جلسه شورای آمار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی به میزبانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و با حضور قائم مقام آن سازمان و اعضای شورا، متشکل از مدیران آمار سازمان های وابسته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز آمار ایران، بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و اتاق تعاون برگزار شد.

تامین 24 / در این نشست تخصصی رحمت الله رحمتی، قائم مقام سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گفت: اگر ابزار کارآمد در اختیار هر سازمان یا دستگاهی نباشد، کار آن سازمان یا دستگاه رو به ابطال می رود و این ابزار کارآمد آمار است. 

وی اظهار کرد: سازمان آموزش و فنی و حرفه ای نیازمند اطلاعات آماری  همچون جمعیت، نرخ اشتغال و بیکاری، پراکندگی شغلی و بیکاری، چه کسانی که از ظرفیت های سازمان برای آموزش استفاده می کنند و چه آمار اشتغال و شغل مهارت آموزان است.

به گزارش روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رحمتی افزود: دامنه فعالیت های وزارت کار بسیار گسترده است . بنابراین نیازمند هم افزایی دستگاهی هستیم.  

وی پیشنهاد کرد: نتایج این کمیته به عنوان سندی به وزارتخانه اعلام شود، تا از این رهگذر برای سایر بخش ها نیز الگوی مناسبی باشد.

در ادامه نصیری، رئیس مرکز آمار و اطلاعات راهبردی، با تشکر از میزبانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای، اعلام کرد: هدف از تشکیل این کمیته هم افزایی و هم فکری بین مدیران ارشد وزارتخانه و سازمان های تابعه و سایر اعضای شورای آمار بوده است. 

در ادامه نیز مصطفایی، مدیر آمار و برنامه ریزی اتاق تعاون را به عنوان عضو جدید کمیته آمار بخشی معرفی کرد. 

پس از آن، بهرامی، مدیرکل توسعه فناوری های آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، با تشریح ماموریت اصلی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور که همانا، آموزش، پژوهش، تولید استانداردهای آموزشی و ارزشیابی مهارت نیروی کار کشور است نسبت به معرفی ستاد و بدنه اجرایی آن سازمان پرداخت. 

وی گفت: سازمان آموزش فنی و حرفه ای یک پرتال جامع طراحی و راه اندازی نموده است. هدف از این پرتال نظارت ستادی و منطقه ای بر کلیه امور (اختصاصی و عمومی) سازمان، بهره گیری از مزایای فناوری اطلاعات و ارتباطات در امور اجرایی و تصمیم گیری، امنیت دسترسی به اطلاعات و سهولت و سرعت در دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده است.

وی افزود: این پرتال شامل 74 سامانه تخصصی در معاونت های مختلف سازمان است.

در ادامه جلسه عباسی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و پایش عملکرد و دبیرخانه شورای عالی آمار مرکز آمار ایران، در خصوص نظام تدوین برنامه سوم آمار کشور و نقش دستگاه های اجرای در برنامه توضیحاتی را ارایه کرد. وی با بیان ساختار نظام آماری کشور در این برنامه، راهبردهای کلان و خط مشی آن را اعلام و سپس به نقش کمیته های آماربخشی در این برنامه پرداخت. 

وی گفت: به منظور تنظیم برنامه ای جامع تر و عملیاتی تر نیازمند همکاری  تمامی کمیته های آماربخشی هستیم.


ارسال نظر

captcha