سیاست های ورود گردشگر سلامت به کشور تسهیل شود

مدیر عامل مجتمع دارویی درمانی هلال ایران گفت: برای ارز آوری بیشتر، نیازمند تدوین سیاست تسهیل گر دولت برای ورود گردشگر سلامت به کشور هستیم.

تامین 24 /دکتر حمید چوبینه  با بیان این که توسعه گردشگری سلامت وابسته به دو مقوله، مراکز درمانی و سیاست های کشور است، گفت: اگر زیرساخت های لازم از سوی نهادهای مرتبط برای حضور گردشگران خارجی ایجاد شود، شاهد ارز آوری در کشور خواهیم بود.

وی در گفت و گو با ایرنا  با بیان این که نیازمند سیاست های مدون تسهیل گرایانه دولت برای حضور گردشگران سلامت هستیم، گفت: دولت باید شرایط فعالیت بخش خصوصی برای ورود گردشگران خارجی در حوزه سلامت را مهیا کند زیرا هنگامی که گردشگر به ایران بیاید دیگر بخش ها نیز از این امر منتفع می شوند.


چوبینه در ادامه با بیان این که هم اکنون شاهد کمبودهایی در زمینه گردشگری سلامت هستیم، گفت: تقویت کادر درمانی و پزشکی حرفه ای، اماکن تاریخی و زیارتی و همچنین اشتراکات مذهبی و زبانی با مردم منطقه می تواند ایران را تبدیل به قطب نخست گردشگری سلامت کند.


مدیر عامل مجتمع دارویی درمانی هلال ایران با تاکید بر این که برای رسیدن به این جایگاه نیازمند اعتماد سازی هستیم، گفت: بسیاری از مردم منطقه علاقمند به معالجه و درمان در ایران هستند زیرا به جز تشابهات فرهنگی، قیمت خدمات درمانی در ایران از بسیاری از کشورها کمتر است و همچنین گردشگران درمانی علاقمند هستند به جز درمان از جاذبه های مذهبی و تاریخی ایران نیز بهره مند شوند.


وی با اشاره به ورود کم گردشگران خارجی برای درمان گفت: موضوعات مختلفی در این مقوله اثر گذار است که یکی از آنها مقوله مدیریتی است ؛ به عنوان مثال می توان امکان حضور گردشگران درمانی خارجی در کشور را تسهیل کرد ولی در شرایط کنونی بسیاری از این افراد به دلیل سختی ورود به ایران به کشورهای دیگر برای درمان می روند.


چوبینه اظهار کرد: برای برون رفت از این مشکل باید، دولت بخش خصوصی را رقیب خود احساس نکند و امکان حضور گردشگران سلامت را برای درمان در بخش های خصوصی ایران تسهیل کند زیرا به هر میزان تعداد گردشگران درمانی در ایران افزایش یابند برای دیگر بخش های کشور نیز مفید واقع می شود بنابراین دولت باید در این حوزه تسهیل گر باشد و سرمایه گذاری کند.


مدیر عامل مجتمع دارویی درمانی هلال ایران، حضور گردشگران سلامت در ایران را محدود به بخش اقتصادی ندانست و گفت: حضور این افراد در ایران به ارتباط بین ملت ها و در نتیجه استحکام روابط بین کشورها منجر می شود. 


ارسال نظر

captcha