فعال حوزه کار:

تعاونی ها، بسترساز توزیع عادلانه منابع

یک فعال حوزه کار معتقد است: تعاونی ها معجزه سرمایه های خرد هستند. در صورتی که به دنبال توزیع منابع بر اساس عدالت اجتماعی باشیم تعاونی ها می توانند بهترین بستر را فراهم کنند.

تامین 24 /«حمید حاج اسماعیلی» گفت: هم اکنون جذب سرمایه گذاری در کشور به راحتی صورت نمی گیرد، اما اگر بتوان منابع خردی را که در دست مردم است، از طریق تعاونی ها فعال کرد نه تنها می تواند اشتغال ایجاد کند بلکه منجر به ثروت هم می شود.

وی با اشاره به سهم اشتغال در اقتصاد کشور گفت: تا پایان برنامه پنجم باید به سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد می رسیدیم اما با توجه به اینکه این بخش مغفول مانده، هم اکنون سهم این بخش در اقتصاد کشور چهار تا پنج درصد است.

وی معتقد است: روند توسعه تعاونی ها در 10سال گذشته خیلی خوب نبود و نتوانستیم به اهداف توسعه این بخش برسیم.

به گزارش ایرنا، حاج اسماعیلی افزود: متاسفانه باور تعاونی ها از سوی مردم و دولت دشوار است و به همین دلیل نتوانسته است تاکنون به سهم هدفگذاری شده دست یابد.

وی با اشاره به اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: تعاونی ها بهتر می توانند عهده دار مسئولیت باشند، تعاونی ها پلی برای عبور از بخش دولتی به خصوصی هستند.

به گفته این فعال حوزه کار، تعاونی ها می توانند در بخش های مهم اقتصادی نقش داشته باشند. تعاونی های دانش بنیان بهترین زمینه برای حمایت از دانش آموختگان هستند و می توانند مشاغل جدیدی را در کشور ایجاد کنند.

حاج اسماعیلی معتقد است: بازار کار ایران ظرفیت های بیشماری برای توسعه اشتغال دارد و تعاونی ها مهمترین بستر برای اشتغال هستند.

از یازده تا هفده شهریور ماه هفته تعاون در کشور است.

«حمدالله رستمی» دبیر دوازدهمین جشنواره تعاونی های برتر روز گذشته شمار تعاونی های ثبت شده در سال 1385 را یک هزار و500 اعلام کرد که این رقم امسال به ١٢ هزار و 565 مورد رسیده است.

در این جشنواره از ٣٢تعاونی و یک اتاق تعاون برتر کشور از میان ٧٠٠تعاونی منتخب قدردانی شد.


ارسال نظر

captcha