درنامه دکتر ربیعی به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی عنوان شد

ابقای دکتر نوربخش تا انتخاب مدیر عامل تامین اجتماعی توسط هیات امنا

دکتر ربیعی طی نامه ای از دکتر نوربخش خواست وفق اساس نامه سازمان تامین اجتماعی به مسئولیت خود ادامه دهد.

تامین 24 / دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه مورخ ۵ شهریور، خطاب به دکتر نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، ادامه فعالیت وی را خواستار شد.

در نامه دکتر ربیعی آمده است: با توجه به تبصره ۱۴ اساسنامه سازمان تامین اجتماعی، تا تعیین تکلیف و انتخاب مدیرعامل توسط هیات امنا سازمان تامین اجتماعی و صندوق های تابعه به مسولیت خود کمافی السابق ادامه دهید. 

توفیق روز افزون شما را از درگاه ایزدمنان خواهانم.

 

منبع: وبسایت رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 

 


ارسال نظر

captcha