معاون ساماندهی امور جوانان:

تغییر شگفت انگیز در درخواستهای جوانان

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: جنس درخواستهای جوانان از شغل و ازدواج تغییر کرده و به سمت حمایت از طرح و ایده ها رفته است.

تامین 24/ محمدرضا رستمی معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در یادداشتی تاکید کرد: در سفر اخیری که به شهر تکاب از استان آذربایجان غربی داشتم، دیدار و گفتگویی با جوانان داشتم. 

به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از دیدار، جوانان نامه ها و درخواستهایی دادند که پیگیری کنم. تغییر جالبی در درخواست جوانان نسبت به سالهای گذشته شاهد بودم. 

در این نامه ها درخواست شغل یا کمک به ازدواج یا ... نبود. 

جنس درخواستها تغییر کرده است و آنها "طرح و ایده و پروژه ای" داشتند که نیاز به حمایت مادی و معنوی بود. 

معنای این تغییر آن است که جوانان، اتکا و اعتماد به خود یافته اند و خود را باور کرده اند و استخدام دولتی را کنار گذاشته اند و به دنبال تولید محصول و خدمات هستند. 

اگر تلاش چند سال گذشته در توانمندسازی جوانان و تغییر نگاهشان به موضوعات فقط همین خروجی را داشته باشد، اتفاق بزرگ و مبارکی است که می تواند بحران اشتغال را مدیریت کند و سیاست توانمندسازی را تداوم دهد تا ضمن اصلاح فرهنگ اشتغال، جریان مشارکت اقتصادی جوانان نیز جدی تر گردد.


ارسال نظر

captcha