جمهوری اسلامی زمینه ساز بروز مسوولیت یابی افراد زجر کشیده همچون شهید رجایی است

برخی اوقات نامگذاری روزها چه تقارن عجیب و معناداری با مناسبت رخ داده دارند.

دکتر ربیعی

وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی

تامین 24 /یکی از این مناسبت ها، نام نهادن هفته دولت و سالگرد شهیدان رجایی و باهنر است که دنیایی پیام در درون خود نهان دارد و تاریخ چه زیبا به ما می آموزد که اکثر بزرگانی که منشا اثر مطلوب در نسلهای پس از خود شده اند و تحولات سرنوشت ساز پدید آورده اند، پیشینه تحمل رنج و فقر داشته اند و جای بسی تامل است که هیچ کدام از این بزرگان، گذشته سخت خود را پنهان نکرده اند. بی تردید  نماد دو شهید بزرگوار رجایی و باهنر نیز با همین نکات معنا یافته است .

ساده زیستی، عدم استفاده از مواهب قدرت، خویش رافدای نفع جمعی و جامعه نمودن، با آرمان زیستن، پرهیز از خویشاوند و رفیق سالاری در انتصابات، زندگی در متن مردم به همراه بردباری، سعه صدر، مهربانی و دغدغه و غم ملت داشتن.

چنان که شهید بزرگوار دکتر رجایی نیز همواره و در هر موقعیتی از طبقه اجتماعی _اقتصادی خود با افتخار یاد می کرد و آن را عاملی در جهت تکوین شخصیت خود و آشنایی با مشکلات و درد طبقات ضعیف جامعه می دانست.

بی گمان جمهوری اسلامی ، همچنان زمینه ساز بروز خلاقیت‌ها ، پرورش استعدادها و ارتقا و مسوولیت یابی افراد زجر کشیده طبقات پایین اجتماع همچون شهید رجایی است.

 

منبع:روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی


ارسال نظر

captcha