اجرای طرح نظام ارجاع داخلی در بیمارستان های سازمان تامین اجتماعی

عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی گفت: طرح نظام ارجاع داخلی تا پایان امسال در تمام بیمارستان های زیرپوشش این سازمان در کشور عملیاتی می شود.

تامین 24 /دکترمحمدعلی همتی در مراسم بهره برداری از طرح ارتقای هتلینگ بیمارستان فارابی مشهد افزود: درقالب طرح نظام ارجاع داخلی مدیریت درمان تامین اجتماعی ابتدا بیماران توسط پزشکان عمومی معاینه و در صورت نیاز به پزشکان متخصص ارجاع می شوند.

وی ادامه داد: طرح نظام ارجاع داخلی تاکنون در بیمارستانها و مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی در ١٠ استان کشور اجرا شده است.

عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی همچنین گفت: این سازمان طی دوره چهار ساله دولت یازدهم شرایطی متفاوت با قبل داشت زیرا پیش از آن ماموریت خودش را فراموش کرده و درگیر مسائل حاشیه ای شده بود اما ظرف چهار سال اخیر سازمان تامین اجتماعی به صورت برنامه ای و تکلیفی عمل کرد و رسالتی جز ارائه خدمت به بیمه شدگان برای خود قائل نبود.

وی افزود: مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی هم اکنون دارای برنامه های راهبردی مدون و مشخص است که هر مسئولی برای ارائه خدمت باید در این مسیر روشن حرکت کند.

همتی به اجرای طرح هتلینگ در بیمارستانهای تامین اجتماعی نیز اشاره و بیان کرد: در سالهای قبل نیز این طرح اجرا می شد اما به صورت پراکنده و غیر کارآمد بود ولی در قالب طرح تحول نظام سلامت به صورت مدون، کارآمد و از صفر تا صد اجرا شده است.

مدیر درمان تامین اجتماعی خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت: برای اجرای طرح هتلینگ بیمارستان فارابی مشهد ٦٠ میلیارد ریال هزینه شده است.

دکتر حمید داستانی افزود: طرح ارتقا هتلینگ بیمارستان فارابی مشهد در چهار محور بهداشت، خدمات رفاهی، تجهیزات و امکانات و تاسیسات و ساختمان طی مدت یک و نیم سال انجام شد.

وی ادامه داد: عملیات اجرای طرح ارتقای هتلینگ در بیمارستانهای زیرپوشش تامین اجتماعی در خراسان رضوی در سه بیمارستان این سازمان در شهرهای مشهد و تربت حیدریه انجام شده است.

مدیر درمان تامین اجتماعی خراسان رضوی گفت: امروز شاهد بهره برداری از طرح ارتقای هتلینگ بیمارستان فارابی بودیم. عملیات اجرایی این طرح در بیمارستانهای ١٧ شهریور مشهد و تربت حیدریه نیز تا پایان امسال به پایان می رسد.

بیمارستان فارابی مشهد با ٢٤٢ تخت بیمارستانی در فضایی به مساحت ٢٠ هزار مترمربع سال ١٣٨١ تاسیس شد.

٤٤ درصد جمعیت شش میلیون و ٤٠٠ هزار نفری خراسان رضوی شامل دو میلیون و ٧٥٠ هزار نفر بیمه شده اصلی و تبعی زیرپوشش خدمات سازمان تامین اجتماعی هستند. این تعداد بیش از شش درصد بیمه شدگان تامین اجتماعی در کشور را تشکیل می دهند.


ارسال نظر

captcha