خطر فقر بیخ گوش سالمندان کره

کره جنوبی در سال های آینده بیشترین افزایش نرخ امید به زندگی در بین کشورهای صنعتی را تجربه می‌کند.پیش بینی می‌شود تا سال 2050، بیش از 41 درصد جمعیت کره جنوبی سالمند باشند.

تامین 24حرکت سریع کره جنوبی به سوی افزایش بلند مدت سن در شرایطی اتفاق می‌افتد که بخش قابل توجهی از جامعه سالمند این کشور در شرایط مالی مناسبی به سر نمی برند. با افزایش شمار سالمندان و بازنشسته ها در کره جنوبی، پرداخت حقوق و مزایا و همچنین ارایه خدمات بهداشتی به آنها دشوارتر می‌شود و این روند به فقر آنها دامن خواهد زد. این در شرایطی است که جامعه شناسان و کارشناسان اقتصادی ارتباط مستقیمی بین رضایتمندی از سالمندی و سطح فقر ترسیم می‌کنند.

علاوه بر افزایش میانگین امید به زندگی در کره جنوبی، بخش آسیب پذیرتر جامعه یعنی زنان افزایش عمر طولانی تری را تجربه خواهند کرد. زنان به طور طبیعی نرخ امید به زندگی بیشتری دارند و زنان کره جنوبی نیز از این قاعده مستثنا نخواهند بود. زنانی که در دهه آینده در کره جنوبی متولد می‌شوند، به طور میانگین تا 90 سالگی عمر خواهند کرد و به این ترتیب متوسط طول عمر زنان این کشور از ژاپن نیز بیشتر خواهد شد.

تردیدی نیست که دولت سئول پیشرفت قابل توجهی در ایجاد رشد اقتصادی و احیای کشور پس از ویرانه های جنگ داشته است، اما فقر نسبی در این کشور همچنان یک واقعیت است که بیش از همه گریبان قشر سالمند را گرفته است.  برخی گزارش ها حاکی از آن است که حدود نیمی از جمعیت سالمند کره در فقر زندگی می‌کنند زیرا حقوق بازنشستگی آنها کمتر از 50درصد متوسط درآمد خانواده های مشغول به کار است. پرداخت های پایین به مستمری بگیران موجب شده است نام کره در جدول کشورهای صنعتی که کمترین میزان درآمد سالمندان را داشته اند، صدرنشین باشد.

در حال حاضر 25 درصد از جمعیت سالمند کره جنوبی تنها زندگی می‌کنند و افزایش افسردگی در بین آنها به بالارفتن نرخ خودکشی منجر شده است. اقدام به خودکشی و زندگی همراه با ناامیدی و افسردگی سالمندان هزینه های بهداشتی و درمانی آنها را برای دولت افزایش می‌دهد. بسیاری از کارشناسان معتقدند فقر در دوران سالمندی رابطه مستقیمی با سلامت آنها دارد. به گفته آنها سرعت افزایش امید به زندگی در کره جنوبی بسیار زیاد بوده است. آنقدر زیاد که فرصت سیاست‌گذاری از دولت را سلب کرد و موجب شد سالمندان نتوانند برای آینده خود پس انداز داشته باشند.

فقر سالمندان در کره جنوبی پیدایش مراکز اعانه برای سالمندان را به دنبال داشته است. این مراکز ضمن تامین غذای رایگان برای سالمندان، خدمات دیگری را مانند تامین پوشاک نیز ارایه می‌دهند. برای برخی سالمندان، غذای این مراکز خیریه تنها وعده غذایی است که در روز دریافت می‌کنند و کاملا به آن وابسته هستند. هرچند برنامه هایی برای افزایش حقوق بازنشستگی و تخصیص بودجه برای ایجاد مراکز مراقبت از سالمندان از برنامه‌های سئول است. در سیاست جدید نظام تأمین اجتماعی کره جنوبی بیش از آنکه بر از دست رفته‌هایی مانند بیمه عمر، معالجه، بیمه بیکاری و... تاکید شود، ایجاد شغل، حفظ بهداشت و ارتقای سطح آموزش مورد توجه قرار گرفته است. 

 

منبع:هفته نامه آتیه نو


ارسال نظر

captcha