معاونت قهرمانی وزارت ورزش خبر داد
مکاتبه با رئیس‌جمهور برای معضل مسابقه‌ندادن با اسرائیلی‌ها
فدراسیون کشتی در حالی چند ماهی است بر سر رویارو‌نشدن با نمایندگان رژیم صهیونیستی در رقابت‌های جهانی به چالش افتاده که با تهدیدهای بین‌المللی مواجه شده است.
(پس چرا خودت؟) این جمله‌ پرسشی کوتاه، فشرده تمام روش‌هایی است که در رسانه‌های رسمی و غیر‌رسمی‌مان، برای پاسخ دادن به منتقدان و معترضان، به کار می‌رود. البته (پس چرا خودت؟) فقط منحصر به رسانه‌ها نیست و در گفت‌وگوها و مجادلات شخصی نیز رواج دارد.